135.00 (+ alv.)

Rakennusmääräyskokoelma on kumottu, uudet asetukset löytyvät 2018 -kirjasta.

E-kirjassa on yli 150 sivua ekstraa verrattuna printtiversioon.

tuotetunnus (SKU) PRK2 Osastot: , Avainsanat tuotteelle , , ,

Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2018 on alan lakien, asetusten, ohjeiden ja määräysten kokoelma. Se on korvaamaton työväline rakennus- ja pelastusalan ammattilaisille, insinööri- ja arkkitehtitoimistoille, jotka tarvitsevat alan uusimmat tiedot.

 

Uusittu painos on ilmestynyt alkuvuodesta. Mukana ovat kaikki edellisen kirjan ilmestymisen jälkeen tulleet muutokset sekä uudet asetukset. Rakennusmääräyskokoelma on kokonaisuudessaan korvattu uusilla asetuksilla. Alla lista kaikista muutoksista. Alla myös lista E-kirjan ekstraosioista. E-kirjassa tulee olemaan yli 200 sivua ekstraa verrattuna printtiversioon. Kirjojen toimitukset alkavat maaliskuussa 2018.

 • 800 sivua
 • ISSN 2342-9925 (Verkkojulkaisu)
 • Keskeisimmät lait, asetukset, määräykset ja ohjeet

Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2018 E-kirja sisällysluettelo
Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2018 esite
Rakentamismääräyskokoelman korvaavat uudet asetukset
 
Katso tarkemmat tiedot E-kirjasta ja sen tilaamisesta sivun alalaidasta.

Muutokset ja uudet osiot 2018 painokseen:

 • Pelastuslaki 379/2011 (424/2017)
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (230/2017, 254/2017, 812/2017, 976/2017)
 • Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 (145/2017, 241/2017, 278/2017, 298/2017, 789/2017)
 • Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 (755/2017)
 • Työturvallisuuslaki 738/2002 (927/2017)
 • Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä (241/2017)
 • Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (2017)
 • Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017)
 • Ympäristöministeriön asetusrakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017)
 • Ympäristöministeriön asetus vesi- ja viemärilaitteistoista (1047/2017)
 • Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista (1008/2017)
 • Ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta (1007/2017)
 • Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017)
 • Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017)
 • Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista (788/2017)
 • Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta (2/2017)(2017)
 • Laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta 308/2006 (198/2017)
 • Palosuojelurahastolaki 306/2003 (921/2015)
 • Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta 625/2003 (1733/2009)
 • Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (muistio, 2 yksityiskohtaiset perustelut

Uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Asetuksella laajennetaan yksinkertaistetussa mitoituksessa puukerrostalojen käyttötarkoituksia, helpotetaan suojaamattoman massiivisen puun käyttöä puukerrostalojen sisäpinnoissa ja mahdollistetaan yhden portaan uloskäytävät nykyistä korkeammissa asuinrakennuksissa.

Rakennusten energiamuotokertoimet. Asetuksella uudistetaan rakennusten energiamuotokertoimet. Asetus on osa lähes nollaenergiarakentamisen säädöspakettia.

Uusi asetus savupiippujen paloturvallisuudesta. Asetus koskee savupiippujen uudisasentamista ja korjaamista ja niiden suunnittelua. Tavoitteena on pienentää savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä käytön ja huollon puutteista ja käyttövirheistä johtuvien vahinkotapahtumien määrää.

Uusi asetus ääniympäristöstä. Asetuksella määritellään uusia raja-arvoja tai vaatimuksia muun muassa rakennusten ääneneristävyyteen, melun- ja tärinäntorjuntaan sekä ääniolosuhteisiin. Lisäksi säädetään virkistykseen käytettävien piha- ja oleskelualueiden sekä oleskeluun käytettävien parvekkeiden ääniolosuhteista.

Uusi asetus esteettömästä rakentamisesta. Asetus selkeyttää esteettömään rakentamiseen liittyviä vaatimuksia ja vähentää kuntien välisiä tulkintaeroja. Asetuksella täsmennetään useita esteettömään rakentamiseen liittyviä mittoja, jotka ovat olleet tähän saakka tulkinnanvaraisia.

Uusi asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetuksen mukaan lupaa edellyttävälle rakennushankkeelle on laadittava kosteudenhallintaselvitys.

Asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista. Asuinhuoneiston huoneistoalan on oltava myös jatkossa vähintään 20 neliömetriä. Opiskelija-asunnoissa voi oma tila kuitenkin olla 16 neliömetrin suuruinen, kunhan yhteisillä tiloilla samassa rakennuksessa lisätään käytettävissä olevaa tilaa.

Asetus rakennusten käytöturvallisuudesta. Asetus täsmentää erityisesti portaita, kaiteita ja käsijohteita koskevia suosituksia.

Asetus rakennuksen energiatodistuksesta. Asetus muodostaa yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa ja kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen.

Asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta sekä asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta. Sisäilmaston laatua koskevat vaatimukset pysyvät nykytasoa vastaavina, mutta uusi asetus joustavoittaa säännöksiä ja antaa suunnittelulle enemmän vapauksia. Asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta pyrkii edistämään energiatehokkaiden rakennusten rakentamista kustannustehokkaasti. Vaatimustason nostotarve on asuinrakennusten osalta hyvin maltillinen, mutta liike- ja toimistorakennusten osalta jo merkittävä.

E-kirjan EKSTRAT:

 • Turvallisuustutkintalaki 525/2011 (741/2015)
 • Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista 687/2015
 • Sisäministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta 612/2015
 • Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015
 • Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015
 • Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä (796/2017)
 • Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015
 • Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015
 • Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta YM5/601/2015
 • Laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta 308/2006 (198/2017)
 • Palosuojelurahastolaki 306/2003 (921/2015)
 • Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta 625/2003 (1733/2009)
 • Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (muistio, 2 Yksityiskohtaiset perustelut)

Mikä on e‐kirja?
E‐kirja (tai sähkökirja) on sähköisessä tiedostomuodossa oleva kirjallinen julkaisu, jota voi lukea tietokoneella, matkapuhelimella, lukulaitteilla ja tablet‐tietokoneilla.

Miten ostan e‐kirjan?
E-kirja ostetaan samalla tavalla kuin muut tuotteemmekin. Kun olemme saaneet tilauksen, lähetämme sähköpostilla ostajalle linkin (WeTransfer), josta kirjan (pdf-tiedoston) voi käydä lataamassa. Tärkeää on antaa käytössä oleva sähköpostiosoite!

Mitä ohjelmia tarvitaan e‐kirjojen lukemiseen?
Adobe Acrobat Reader -ohjelma. Mikäli sinulla ei ole sitä, voit ladata sen täältä: https://acrobat.adobe.com/fi/fi/products/pdf-reader.html

Missä muodossa e‐kirjat toimitetaan?
E‐kirja toimitetaan PDF‐tiedostomuodossa. PDF on lyhenne sanoista Portable Document Format. PDF on Adoben kehittämä ohjelmistoriippumaton tiedostomuoto, jota käytetään mm. sähköiseen julkaisemiseen. PDF on tyypillinen e‐kirjojen julkaisuformaatti.

Miten ostamani kirja on suojattu?
Kirja on suojattu salasanalla, joka toimitetaan samassa sähköpostissa pdf-tiedoston kanssa. Kirja ja salasana ovat henkilökohtaisia. Kirjaan on myös leimattu omistajan henkilökohtaiset tiedot jokaiselle sivulle. Kirja on vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä voi jakaa eteenpäin. Salaus estää myös E-kirjan kaikenlaisen muokkauksen.

Jos haluat lukuoikeuden suuremmalle määrälle kirjoja, ota yhteyttä meihin: janne@suomenkalenterit.fi